Satsar 100 millionar kroner:

Nye jobbar skal lokke barnefamiliar til Sandsøya

– Det blir noko heilt anna her neste sommar, seier Anja Halsebakk, dagleg leiar i Rosenlund Hamn AS som skal byggast ut for 100 millionar kroner dei komande åra.

Tilflytting: Anja Halsebakk flyttar snart frå Ålesund og vil bidra til aktivitet og auka barnetal på Sandsøya. No håpar ho fleire barnefamiliar følgjer etter.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

Rosenlund Hamn har i dag gjestehamn, pub og restaurant, men i månadene framover vil det skje store endringar.