Unngjekk rettsmekling om karbonadar og kjøtbollar:

Nordfjord Kjøtt og Nortura har inngått forlik

Var emballasjen til Nordfjord Kjøtt for like Gilde sine? Det kunne blitt tema i ei forføyningssak i august, men no er saka avlyst.

- For likt: Nordfjord Kjøtt sin emballasje for karbonadar likna for mykje på Gilde sin variant, meinte Næringslivets Konkurranseutval.   Foto: Illustrasjonsfoto

Nyheter

– Vi har slutta å produsere produkta med dei gamle emballasjane. Dei nye kjem ganske snart, seier Geir Egil Roksvåg til Sunnmørsposten.