Advokat: Derfor meiner vi vind-konsesjonen på Haramsøya er ugyldig

Brevet til statsråd Tina Bru er siste trekk før eventuell rettssak, ifølgje organisasjonen «Nei til vindkraftverk på Haramsøya».

Advokat Mari Kjellevold Brygfjeld i advokatfirmaet DSA AS har hjelpt Nei til vindkraftverk på Haramsøya med brevet til statsråden. Illustrasjon av Haramsfjellet: Zephyr 

Nyheter

Fredag sende Nei til vindkraftverk på Haramsøy eit langt brev til statsråd Tina Bru. Brevet er ei oppfølging av Stortinget 19. juni. Eit samrøystes Storting stilte seg bak eit vedtak om å be regjeringa «vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav».