Inkluderande skule for alle?

Inkludering: Kvar vart det av regjeringa sin «inkluderande» skule med plass til alle? spør forfattaren av dette innlegget.  Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Nyheter

Snart skal 800.000 elevar strøyme til skulane, unike individ som alle blir pressa inn i det same skulesystemet. Kvar vart det av regjeringa sin «inkluderande» skule med plass til alle?

Ofte kan individuelle og tilpassa løysningar fungere best. Men med dagens regjering og skuleregime må seksåringen som framleis vil leike i sandkassa, 13-åringen som treng litt ekstra støtte i enkeltfag, og 16-åringen som vil ta heile vidaregåande på to år sjå langt etter å få oppfylt sine ynskjer utan lange og tunge søknadsprosessar. Alle skal pressast inn i det same «inkluderande» systemet.

I dag droppar éin av fem ut av vidaregåande, samstundes som antidepressivabruken blant barn og unge skyt vêret og undersøkingar syner at ungdom aldri har vore so stressa. Likevel er det einaste regjeringa gjere å kjefte på dei «dårlege» lærarane, innføre ei meiningslaus fråværsgrense og kaste alle ballar opp i lufta samstundes. So kokar dei saman ein halvdårleg graut av ein ny læreplan so raskt som mogleg før dei lyt forlate regjeringskontora, sjølv om det vi treng er ein heilskapleg strukturendring.

I framtidas skule må det bli enklare å ta om att skuleår anten det er grunna sosiale eller faglege årsaker. På ungdomstrinnet må det bli enklare for dei sterke elevane å hoppe over skuletrinn. I vidaregåande må det vere eit tilbod for dei som vil gå heile vidaregåande på to år. Tilrettelegging, uavhengig av om det er fordi skule er vanskeleg eller fordi skule er enkelt, må bli mykje meir lågterskel.

Sjølv har eg både vore eleven som strauk i alle fag og som har hatt nesten 6 i snitt. Eg veit korleis det er å vere både ein svak og ein sterk elev. Eg veit kor lite fleksibelt det norske skulesystemet kan vere. I dag er skulen eit rigid pakkeforlaup skapt for ein gjennomsnittselev som ikkje finst. Ein skule som skal famne alle er som å ha verdas største fiskegarn, der hola er så store at fiskane berre sym igjennom.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!