Skal bygge boliger sammen med private

Ålesund kommune skal bygge boliger i samarbeid med private.
Nyheter

Kommunen har en boligsosial handlingsplan som skal sørge for at vanskeligstilte og innbyggere med spesielle behov får et godt boligtilbud. I dag er det et stort etterslep på slike boliger, og for å dekke behovet er kommunen avhengig av et samarbeid med private. Det har kommunestyret nå gitt grønt lys for.

Ålesund kommunale eiendom skal lyse ut ut en konkurranse og inngå avtale med privat utbygger som skal bygge boliger med areal for tilsatte og mulig fellesareal. Forutsetninga er at ÅKE får tilskudd fra Husbanken, og at boligene kan selges videre til kommunens innbyggere i tråd med retningslinjene for tildeling av kommunale boliger.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nyheter