Har avdekket avvik i smittevernreglene hos nesten alle utestedene og restaurantene:

– Det er ikke alle steder man har like lyst å gå inn

Noen utesteder har vært så fulle av folk, eller hatt så lange køer, at kontrollører fra Securitas har vegret seg for å gå inn.

Fagansvarlig for salg- og skjenkekontroll i Securitas Møre og Romsdal,Magne Olav Strømme mener å observere en skremmende trend i at folk tar lettere på smittevernreglene.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det forteller Magne Olav Strømme. Han er fagansvarlig for salg- og skjenkekontroll i Securitas Møre og Romsdal. I tillegg til skjenkekontroll, har Securitas på oppdrag fra kommunene tatt på seg ansvaret for å kontrollere håndheving av smittevernregler hos utesteder og serveringssteder.