Slitt hus i Ysteneset

River skjemmende hus

Eldre hus i Ystenesgata 2 rives.
Nyheter

På vegne av Westre Invest AS har Tømmerdal Consult AS søkt riving av et eldre hus i Ystenesgata 2. Det er søkt unntak fra midlertidig forbud mot tiltak på eiendommen, relatert til reguleringsplan og tiltak som vanskeliggjør realisering av Brosundtunnellen.

- Området kan bli omregulert på sikt. Tomta er i dag regulert til bolig. Slik vi vurderer det vanskeliggjør ikke rivingen av denne boligen planarbeidet eller skaper problemer for Brosunstunnellen når den eventuelt kommer. Bygget som søkes revet ligger helt i ytterkant av det som er avsatt som en antar vil bli berørt av Brosundtunnellen og det søkes heller ikke om å bygge opp igjen en ny bygning på tomten, skriver Tømmerdal Consult. OK Entreprenør vil stå for rivingen. Bygningen ligger like over krysset og bensinstasjonen på Ysteneset.