Volda kommune:

– Tek saka på stort alvor

– Volda kommune har teke denne saka på største alvor. Kommunen har rutinar for førebygging og korleis handtere vald og truslar.

Angripen: Adel Dabbas vart utsett for angrepet 7. juni, og har fått store helseplager etter angrepet.   Foto: SVEIN NORDAL/Møre-Nytt

Nyheter

Møre-Nytt: Det seier kommunaldirektør i Volda, Rune Sjurgard, etter at Arbeidstilsynet purra kommunen om svar på korleis ein vil hindre at slike angrep som Adel Dabbas vart utsett for 7. juni ikkje skal skje igjen.