Kommunedirektør vil ikkje endre vedtak:

36 klagar på vindkraft-kai skal opp i planutvalet

Det har kome 36 klagar på detaljplanen for Håneset. Kommunedirektøren si tilrådning er å ikkje ta klagane til følgje.

Kaiområdet: Håneset på Haramsøya, der det omdiskuterte kaiområdet ligg.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Mange har klaga på reguleringsplanen for Håneset på Haramsøya. Håpet er nok å stanse kaia der vindturbinane skal takast i land.