Får ikkje dekt meirutgiftene med å ha beitedyr i Hjørundfjorden

– Så då kastar eg korta

– Om dei som tildeler kultur-landskapsmidlar ikkje ser verdien av beitedyr, så får det berre vere: Då vert 2020 det siste året eg har dyr på beite både på Skår og Trandal.

Gjev seg: – Eg brukar ikkje tid og pengar på å halde landskapet ope når eg ikkje får dekt utgiftene, seier Odd Bjarne Bjørdal.  Foto: Svein Nordal / Møre-Nytt

Nyheter

(Møre-Nytt): Det seier gardbrukar Odd Bjarne Bjørdal, som no registrerer at han ikkje får dekt meirutgiftene han har med å sende dyr på beite i Trandaldalen, Lisje-Skårdalen og Saudedalen.