Sånn blir skolestart i Ålesund, Sula og Giske

Det blir variasjoner fra skole til skole, men i det store og det hele får ikke foreldre bli med inn på skolene. Én klasse skal stort sett være én kohort, så elevene kan starte med vanlig klasseinndeling.

Spesiell: Det blir en spesiell skolestart i år, forteller kommunalsjef for opplæring i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal, og SFO-ansatt på Hessa skole Catrin Vinje.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Det blir forhåpentligvis fint vær på mandag når det er første skoledag, sier Catrin Vinje. Hun jobber på SFO på Hessa skole, og forteller at været så langt har gjort det enklere å følge smittevernreglene. Da kan de ta med barna på tur, og være ute hele dagen. Det gjør det lettere å skille dem i grupper, og holde én meter avstand.