Sunnmøringen Roger Ryberg er fylkesordfører:

Storfylket Viken mener for mye samferdselspenger går til Vestlandet

Storfylket Viken mener ferjefri E39 koster for mye. De vil ha mer samferdselspenger til det sentrale Østlandet. Det skriver de i sin høringsuttalelse til Nasjonal transportplan. Sunnmøringen Roger Ryberg (Ap) er fylkesordfører og forsvarer vedtaket.

Opprinnelig sunnmøring: Roger Ryberg(Ap) er fylkesordfører i det nye storfylket Viken. Ryber er oppvokst på Vatne i Ålesund kommune. Her sammen med fylkesvaraordfører Kathy Lie (Sv).  Foto: Vidar Ruud

Nyheter

– Det meste tonedøve jeg har hørt, er svaret fra fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal, Per Vidar Kjølmoen (Ap).