Fryktar utvist mann skal «gå under jorda»

Sunnmøre tingrett har avgjort at ein valdtektsdømd utlending kan haldast internert når straffa snart er ferdig sona, sidan det er fare for at han vil prøve å kome seg unna når han slepp ut.
Nyheter

Mannen i 40-åra er dømd for valdtekt av barn under 14 år, og har sona i fengsel sidan juni 2017. Om få dagar har han sona ferdig.