Langtidsbudsjett for Helse Møre og Romsdal:

Sjukehusa må spare for en halv milliard på fem år

Styret i Helse Møre og Romsdal skal vedta langtidsbudsjettet for 2021-2023 på møtet sitt 19. august.

Ålesund sjukehus i Helse Møre og Romsdal   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Vanligvis vedtas dette på våren, men på grunn av pandemien var fristen utsatt.