Dødsulykka i Loen:

– Fallskjermen løyste seg ut

Fallskjermen løyste seg ut, men likevel styrta basehopparen i bakken. Politiet veit enno ikkje årsaka til at det gjekk gale.

Dødsulykke: Ein basehoppar omkom i Loen laurdag.  Foto: Smp-tipsar

Nyheter

– Det er for tidleg å seie noko om årsak. Vi er enno ikkje i gang med dei tekniske undersøkingane av utstyret, seier politioverbetjent Kurt Hammerø ved Stryn lensmannskontor.