Kommunedirektør Astrid Eidsvik:

Vil kutte 45 omsorgsplassar – desse sjukeheimane og omsorgssentera kan bli ramma

Eidsvik vil kutte 45 omsorgsplasser, men ha noko fleire langtidsplassar og styrke heimetenestene. Målet er å få økonomien sunnare.

Astrid Eidsvik har vore kommunedirektør, eller rådmann som det var inntil nyleg, sidan 1. januar 2019.  Foto: Nils Harald Ånstad (arkivbilde)

Nyheter

Vil du sjekke om forslaga vil ha konsekvensar for eit tilbod du bryr deg om? Sjå kommunedirektørens tabell nedst i saka.