Haramsøya:

Kraftig provosert over ferdselsforbodet

Anders Fjørtoft meiner politiet burde hatt ein rettsleg dom for å kunne nekte folk å ferdast på Haramsfjellet.

Ikkje nøgd med politiet: Anders Fjørtoft meiner han er for gamal til å verte kalt aksjonist. Likefullt: han er ein av dei som har engasjert seg markant i kampen mot vindkraftverket på Haramsfjellet.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Politiet informert 19. august om at det vert innført opphaldssforbod på store delar av Haramsfjellet. Det trer i kraft 24. august, gjeld frå mandagar til torsdagar og varer i første omgang i ein månad.