Fengselet skulle bli røykfritt – men så kom koronaen

Fra nyttår skulle alle fengsler i Norge bli røykfrie, og innsatte skulle kun få adgang til å røyke ute i luftegården. Koronapandemien gjorde at fengselet i Ålesund ikke ble røykfritt før i august.

Bedre luft: Thomas Palmer er fengselsbetjent og verneombud i Ålesund fengsel. Han forteller at lufta på fengselet er blitt mye bedre etter røykeforbudet ble innført. 

Nyheter

Fra tredje august fikk ikke de innsatte i Ålesund røyke inne på cella lenger. Egentlig skulle datoen vært første januar i år, men det tok litt tid før de ansatte og fengselet var klart til å begynne å følge regelen. Innen da kom koronapandemien, og Norge ble stengt.