Ser du overgangsfelet på dette bildet?

Lurt av usynlig overgangsfelt

Barn føler seg ikke trygge når de skal krysse Blindheimsvegen, fordi bilene ikke alltid stopper. Kanskje ikke så rart, når overgangsfeltet er «usynlig».

Krysningspunkt: Overgangsfeltet ved Blindheimsvegen 20 er nesten visket bort, og vanskelig å oppdage. Her er fortau på begge sider og rett bort til en artig lekeplass. Rema Blindheim og Shell Vegsund ligger lenger ned i bakken.   Foto: Mona Skjong

Nyheter

En mor til en 10-åring forteller om det skumle overgangsfeltet på Blindheim, som nesten er helt borte av slitasje.