Ålesund og Volsdalen menighet går i seg selv:

Klarer ikke å få folk til kirkene

Den norske kirke har 10.250 medlemmer i ytre bydel av gamle Ålesund. Av disse går om lag 50 til gudstjeneste en vanlig søndag.

Får ikke tak i de unge: Sogneprest Arnt Sigurd Sollie sier det er spesielt trist at de ikke klarer å få flere barn og unge til kirka. Her i Volsdalen, det menighetsrådet nå vil lage et nærmiljøanlegg, til glede for alle i bydelen.   Foto: Lars Inge Skrede

– Vi ser at alle kurver peker nedover. Dette er slitsomt å forholde seg til, og det er lett å miste motet

Arnt Sigurd Sollie
Nyheter

Den 22. september kommer biskop Ingeborg Midttømme på besøk til Ålesund og Volsdalen menighet. Da er det åtte år siden Møre-biskopen sist var på visitas der.