Trafikksikring ved tannklinikken i Sykkylven

Trafikklys til 4,5 mill. - eller rundkøyring til 25 mill.

Ønsket er eit lysregulert gangfelt til 4,5 millionar. Men kanskje blir fylkeskommunen i staden tvungen til å byggje rundkøyring til 25 millionar kroner ved tannklinikken i Sykkylven.

Tilråding: Fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik tilrår at det blir bygd eit lysregulert gangfelt ved tannklinikken i Sykkylven.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det er nemleg ikkje sikkert at Vegdirektoratet vil akseptere at det kjem eit lysregulert gangfelt her.