Rimfrost vant mot Aker BioMarine

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra Aker BioMarine i saken mot krillselskapet Rimfrost. Dermed er det endelig fastslått at patenter for produksjon av krillprodukter tilhører Rimfrost.

Reder Stig Remøy. Arkiv  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Dette kommer fram i ei pressemelding fra NTB tirsdag.

– I dag er jeg glad. Det har vært en lang og krevende prosess, men Høyesterett har nå sagt siste ord i saken. Dermed er det slått fast en gang for alle det vi har hevdet hele tiden, nemlig at Rimfrost eier patentene og at vi også i denne saken har opptrådt ordentlig og ryddig, sier hovedeier Stig Remøy i Rimfrost i NTB-meldinga.


Aker Biomarine anker Stig Remøys krillseier fra lagmannsretten

Aker BioMarine anker i dag lagmannsrettens dom i saken om eiendomsrett til et patent for videreforedling av krill.


Avgjørelsen i Høyesterett er den fjortende på rad i norsk og amerikansk rett der enten Aker har trukket saken eller utfallet har gått i Rimfrosts favør.

Remøy har tidligere anslått at de juridiske utgiftene knyttet til rettsprosesser med Aker har kostet selskapet mer enn 120 millioner kroner.

– Rimfrost skulle gjerne vært foruten de mange rettsrundene vi har vært nødt å utkjempe. Samtidig viser utfallet av alle sakene som har vært, både i Norge og i USA, at det har vært riktig ikke å gi etter for Akers strategi, sier Remøy.


Solgte krillprodukter for over 300 millioner

Rimfrost solgte krillprodukter for over 300 millioner i 2019, og 2020 skal se enda bedre ut.Remøy bygger ny krillbåt

Stig Remøys krillselskap Rimfrost har skrevet kontrakt for bygging av ny krilltråler. Kontrakten er med verftsgruppen Westcon.


– Trygge på sannheten

Remøy viser videre blant annet til lagmannsrettens dom hvor det ble slått fast at «Aker BioMarine hadde ingen god grunn til å prøve saken gjennom anke, og ikke noe punkt eller påstandsgrunnlag har ført til tvil hos lagmannsretten om resultatet.»

– Aker har brukt rettsvesenet for å prøve å stoppe sin ene store og brysomme konkurrent. I selve rettsprosessene har Aker fremmet påstander som retten ikke har vært enige i, og utenfor rettssalen har Aker fremsatt uriktige og skadelige påstander om Rimfrost. Det har blitt spredd usikkerhet i markedet og blant Rimfrost sine samarbeidspartnere. Men vi har vært trygge på at sannheten ville vinne i det lange løpet, og det har vi nå fått bekreftet, sier Remøy i pressemeldinga.

Aker er skuffet

Aker BioMarine har denne kommentaren til Høyesteretts ankeutvalg sin avgjørelse:

– Vi er naturligvis skuffet over ankeutvalgets beslutning. Vi håpet at Høyesterett ville behandle det vi mener er en feilaktig dom fra lagmannsretten. Denne prosessen har ført til et urimelig utfall for oss, og vi mener norsk lov ikke har tatt høyde for hvordan immaterielle eiendeler bør håndteres i en konkursprosess. Slik vi ser denne saken har Rimfrost kommet unna med å lure private og offentlige låneinstanser, skriver Ingeborg Tennes i Aker BioMarine i en e-post til Sunnmørsposten.

– Aker BioMarine har i denne saken ført Innovasjon Norge, GIEK og Nordeas krav videre, og om det var de som stod her i dag ville nok forståelsen av saken nok vært annerledes, uttaler Tennes videre.

Stig Remøy reagerer på påstandene fra Aker Biomarine om at Rimfrost skal ha lurt noen.

– Akers uttalelse viser selskapets grenseløse frekkhet og manglende respekt for fakta. De klarer ikke å akseptere en dom som er blitt prøvd i tre norske rettsinstanser, og der utfallet entydig har gått i Akers disfavør. Aker fortsetter å gjenta grove og usanne beskyldninger om at Rimfrost skal ha lurt både offentlige og private låneinstitusjoner. Tingretten og lagmannsretten har avvist dette og tvert imot kommet med skarp kritikk av disse långiverne. Jeg er sjokkert over at en virksomhet vil synke så dypt som Aker gjør her, uttaler Remøy.

Kamp om patentrett

Saka som nå er avgjort ved at Høyesterett har avvist anken fra Aker Biomarine har sitt utspring i 2017. Da kjøpte Aker Biomarine krilltråleren «Juvel» fra konkursboet etter at det Stig Remøy-kontrollerte Emerald Fisheries gikk konkurs. Striden har stått om Aker Biomarine hadde rett til å bruke et patent som var en del av krillprosesseringsfabrikken om bord i fartøyet.

I begynnelsen av 2019 dømte Søre Sunnmøre tingrett i Remøys favør. Aker Biomarine anket så til lagmannsretten. Frostating lagmannsrett avgjorde igjen til Remøys fordel i mai i år. Aker Biomarine anket igjen, og nå har Høyesterett avvist anken.

Samtidig har Rimfrost og Aker Biomarine vært i ei rekke patenttvister, og det er ikke fritt for at harde ord har falt mellom partene.

Remøy har også blitt saksøkt av tidligere deleiere i Emerald Fisheries. Der kom dom i februar i år, og Remøy gikk også seierende ut der.

Bakgrunn:


Aker Biomarine anker Stig Remøys krillseier fra lagmannsretten

Aker BioMarine anker i dag lagmannsrettens dom i saken om eiendomsrett til et patent for videreforedling av krill.Rimfrostseier over Aker BioMarine i lagmannsretten:

Rimfrost seieret over Aker Biomarine i lagmannsretten

Rimfrost seiret i lagmannsretten, men Aker BioMarine vurderer å anke videre til Høyesterett.Aker Biomarine har solgt krilltråleren «Juvel»

Aker BioMarine meddeler at de har solgt krilltråleren «Juvel». Selskapet opplyser at kjøperen er utenlandsk.Rimfrost hevder sin 5. patentseier i USA:

Konflikten med Aker Biomarine: Remøy anslår at han har brukt 120 millioner på advokatutgifter

Stig Remøy hevder nå å ha vunnet en femte seier om patenter mot Aker Biomarine i USA.Stig Remøy frifunnet etter ha blitt saksøkt for over 25 millioner

Frode Igland As, Ervik Marine Services AS, Fagerlia Invest og Støylebakken AS er også dømt til å erstatte Remøys sakskostnader.Kjente investorer inn i Rimfrost

Investorene Johan Odvar Odfjell, Roger Halsebakk og Jakob Hatteland har gått inn som minoritetsaksjonærer i krillselskapet Rimfrost AS, og har til sammen aksjeposter tilsvarende cirka 10 prosent.Krillstriden:

Rimfrost har vunnet fram i patentsak – Aker Biomarine forundret over framstillingen

Rimfrost AS har vunnet frem i nok en patentsak i USA mot Aker Biomarine. I en enstemmig kjennelse slår Patent Trial and Appeal Board (PTAB) at en Aker-patent knyttet til krillproduksjon ikke er patenterbar.Høyt spill om troverdigheten

To motstridende virkelighetsoppfatninger ble presentert i retten mandag og tirsdag, da advokatenene til Aker Biomarine og Rimfrost holdt sine sluttinnlegg.Aker Biomarine mot Rimfrost:

Tidligere daglig leder aviser at de forsøkte å lure banken

Bjørnar Kleiven, tidligere daglig leder i Emerald Fisheries og leder av sjømatvirksomheten til Stig Remøy, vitnet fredag i retten.– Vi følte oss lurt

Louise Haahjem, lederen for Nordeas sjømatavdeling, forklarte seg torsdag i Frostating lagmannsrett.

Krillrettssaken: – Alle visste at Emerald måtte ha penger. Løsningen ble å kjøpe patentet

Mens Aker Biomarine mener at et verdifullt krillpatent lå i et konkursbo de kjøpe i 2017, mener motpart Rimfrost at det gjorde det ikke.Rimfrost og Aker Biomarine møtes i retten igjen

Ankesaka etter at Rimfrost vant i Søre Sunnmøre tingrett i januar, starter tirsdag i Frostating lagmannsrett.Stig Remøy med ny krillsiger mot Røkke i amerikansk retøy

Krillselskapet Rimfrost får igjen medhald i ein patentstrid med Aker Biomarine.Rimfrost har fått medhold av amerikanske patentmyndigheter:

– Dette føyer seg inn i rekken av gledelige nyheter

Amerikanske patentmyndigheter har gitt krillselskapet Rimfrost AS fullt medhold i en patentstrid med Aker Biomarine.Kampen mellom Røkke og Remøy fortsetter

– Aker forsøker å slite meg ut

Aker Biomarine anker dommen fra Søre Sunnmøre tingrett. Dommen var en knusende seier for Herøy-reder Stig Remøy.Stig Remøys Rimfrost vant over Røkkes Aker Biomarine

Stig Remøys selskap Rimfrost og Rimfrost Tech er frifunnet i Søre Sunnmøre tingrett.