Volda:

Dette blir truleg Sivert Aarflot-huset

Det nye mediehuset i Volda bør kallast opp etter Sivert Aarflot. Det føreslår høgskuledirektør Karen Lomeland Jacobsen.

Nybygg: Det nye mediebygget i Volda.  Foto: Link

Nyheter

Torsdag 10. september skal styret ved Høgskulen i Volda vedta namn på det nytt mediehuset som er under bygging.