Formfin Møbler AS gjer det betre i år enn i fjor

Formfin Møbler AS i Hundeidvik sel meir møblar enn i fjor. Og dei har nyleg styrka eigenkapitalen i bedrifta gjennom ein retta emisjon mot Råna Invest AS og Poma Invest AS.

Nyheit: Havn - sofaserie frå Formfin Møbler AS i Hundeidvik. Design: Vera & Kyte.  Foto: Formfin Møbler AS

Nyheter

– Med unntak av april månad, så har vi betre tal i år enn i fjor. Det seier Steinar Myrseth, administrerande direktør og medeigar.