Helse i Arbeid:

Slik kan mange komme raskere tilbake i jobb

Nå er det kortere veg til ekspertene på muskelplager.

Nytt tilbud: Ved Ålesund sjukehus er det nå kort veg til spesialistene på muskelplager. Rask utredning og avklaring skal hjelpe folk tilbake i jobb. T.v. Frid-Janet Skaar i NAV og Liv Ingebjørg Schrøder i Helse Møre og Romsdal.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Mye legemeldt sjukefravær skyldes plager i muskler og skjelett. Hittil har vegen ofte vært lang til utredning hos spesialist. Kanskje blir pasienten sendt fra behandler til behandler eller blir stående på ei venteliste. Ofte går det uker og måneder før situasjonen er avklart.