Fortviler over kontroversielt fjordfiske

Alle grendelaga i Volda kommune ropar varsku om det kommersielle lysfisket i fjordane. – Forvaltingssystemet fungerer ikkje, seier Nils Roar Hareide ved Runde Miljøsenter.

Skaper uro: Lokalbefolkninga kan sjølvsagt ikkje unngå å legge merke til lysfisket som foregikk i slutten av august.  Foto: Bakgrunnsfoto: Sindre Kvangarsnes. Innfelt: Privat.

Nyheter

Lokalbefolkninga i Austefjorden og Dalsfjorden i Volda kommune opplever at fjordane er under angrep og fryktar for framtida til sårbare fiskebestandar.