Sula og Ålesund treng plass å behandle og gjere frå seg slam:

Her kan det kome to rotnetankar på 1.000 kubikkmeter

Å køyre slammet frå Sula og Ålesund til Vestnes går ikkje i lengda. Løysinga kan bli eit felles avlaupsreinseanlegg på Kvasneset i Sula, i tillegg til eit mottak ein annan plass i Ålesund-regionen.

Både kloakkreinseanlegg og slambehandling? Frå før av er det kjent at det kan kome eit kloakkreinseanlegg her på Kvasneset i Sula. No blir det også sett på moglegheitene for å lage eit behandlingstrinn for slam same stad.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Grovt forklart er kloakk forureinsa vatn frå kjøken, bad, toalett og annan innandørs aktivitet.