Ber om at politikarane tek dei på alvor:

Innbyggjarane på Kvasneset skeptiske til rotnetankar i nabolaget

- Heilt ærleg er rotnetankar ein idé eg ikkje tenner så frykteleg på. Dei må vere moglege å plassere ein annan plass.

Meiner kommunane har lagt alle egga i ei korg: Kva dersom utgreiingane viser at Kvasneset ikkje er eigna for kloakkreinseanlegg og rotnetankar? Skal dei snu og starte prosessen heilt på nytt? Eller vil dei gå vidare på Kvasneset med ulike dispensasjonar? Spørsmåla er mange, meiner Bjørn Inge Furuli og Jenni-Mari Dimmen.  Foto: Einar Orten Trovåg

Nyheter

Det sa Sula-ordførar Jim Arve Røssevoll (Ap) under eit folkemøte om det potensielle reinseanlegget på Kvasneset i mars 2018.