Reaksjoner på den nye handlingsplanen for forebygging av selvmord:

– Forebygging er kjempeviktig, men vi må hjelpe dem som allerede har det vanskelig

Den nye handlingsplanen for forebygging av selvmord ble lagt fram torsdag. Her er noen første reaksjoner på planen fra folk som jobber med selvmordsproblematikk.

Tale Maria Krohn Engvik, også kjent som Helsesista.   Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

Nyheter
Tale Maria Krohn Engvik, kjent under navnet Helsesista.

– Etter å ha kikket raskt på den nye handlingsplanen tenker jeg at det er veldig fint at den har et helsefremmende og forebyggende perspektiv, samt oppfordrer til satsing på forebygging i mange ledd, ikke minst digitalt. Forebygging er kjempeviktig. Selvmordsforebygging har lenge vært en av mine hjertesaker.