Her blir Ålesund sjukehus pussa opp

Kryssar fingrane for at det ikkje er meir vasslekkasje ved sjukehuset.

Splitter nytt: Ein stolt seksjonsleiar for medisinsk avdeling, Barbro Teige, viser fram nyoppussa pasientrom.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I juni fekk Helse Møre og Romsdal 72 mill. i korona-støtte frå Helse Midt. Pengane skal gå til oppgradering av sjukehusbygg i Ålesund og Volda.