Førar henta med luftambulanse

Det har søndag ettermiddag vore ei trafikkulykke i tidlegare Haram kommune.
Nyheter

Ålesund brannvesen har rykka ut på ei trafikkulykka, som skjedde på Fylkesveg 659.

Eit køyretøy har køyrd inn i ein murkant. Det var ein person i bilen. Denne blir henta av luftambulanse. Personen er medveten. Det er politiet som melder dette.

Politiet fekk melding om ulykka 14.02.

Skadeomfanget til føraren er ikkje kjent. Politiet arbeider på staden for finne ut kva som har skjedd. Sak blir oppretta.