Familiefar dømd til å flytte – ankar dommen

Familiefaren aksepterer ikkje dommen frå tingretten og ankar til lagmannsretten.

ILLUSTRASJON  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Nabokonflikten i eit sameige i Ålesund går vidare i rettsapparatet. Den saksøkte familiefaren blei dømd til å flytte ut av sameiget, men mannen aksepterer ikkje dommen og har bestemt seg for å anke til Frostating lagmannsrett.