No har dette huset fått namn

Det nye mediehuset i Volda skal heite Sivert Aarflot-huset.

Høgskulen i Volda: Det nye mediehuset i Volda.  Foto: Link

Nyheter

Det har eit samrøystes høgskulestyre vedteke.

Tilsette på Avdeling for mediefag og leiinga ved Høgskulen har vurdert namneforslaga som kom inn og begge hadde plassert "Sivert Aarflot-huset» på toppen av sine lister.


Kronikk

«Nytt mediehus i Volda. Opplysningstradisjonen frå Sivert Aarflot»

På høgskuleområdet i Volda reiser det seg for tida eit flott og tidhøveleg hus for mediefaga. Svært gode grunnar talar for at det bør kallast opp etter føregangsmannen og folkeopplysaren Sivert Aarflot.


Sivert Knudsen Aarflot var ein norsk folkeopplysningsmann. Han var skulelærar i Volda på Sunnmøre 1778–98 og deretter lensmann i Volda, fortel Wikipedia.

Aarflot er kjent for sitt arbeid i folkeopplysninga si teneste og for å ha innført forbetringar i jordbruket.


Volda:

Første spadestikk på mediebygget

Nei, det du ser er ikkje undervisning i gravejournalistikk, men derimot første spadestikk på det nye mediebygget ved Høgskulen i Volda.