Vil bevare barneskulen på Giske

Lang debatt i formannskapet måndag kveld.
Nyheter

Formannskapet i Giske tilrår å legge ned ungdomsskulen på Godøya og 1.–4. trinn på Alnes. For elevane betyr det at ungdomsskuleelevane på Godøya må til Valderøya, og at 1-4-trinnet på Alnes må til Godøy skule.