Kritisk til nynorsk-krav

Kultursjef vil ikke skrive på nynorsk

Språk som kulturbygging til tross, kultursjef Oskar Skulstad i Ålesund kommune vil ikke skrive på nynorsk.

Målform: Med nynorsk som sidemål, ønsker Oskar Skulstad, kultursjef i Ålesund kommune å slippe å måtte skrive saksdokument på nynorsk, slik den foreslåtte språkbruksplanen legger opp til.   Foto: Alexander Worren

Nyheter

– Jeg er kritisk til forslaget om at saksframlegg til kommunestyret og utvalg skal være på nynorsk, skriver Oskar Skulstad i sin høringsuttalelse. Han er kultursjef i Ålesund.