Løyver 45 millionar til nybygg

Styret I helse Møre og Romsdal vedtok tysdag å løyve 45 millionar kroner til eit nybygg ved Volda sjukehus.

Akuttmottak: Det skal mellom anna verte eit nytt akuttmottak i samband med utbygginga av Volda sjukehus.  Foto: Joakim Kroken Åsebø, Møre-Nytt.

Nyheter

(Møre-Nytt:) Nybygget vert lokalisert i området til noverande akuttmottak ved sjukehuset. Bygningen skal innehalde akuttmottak og poliklinikkareal.