Norsk reiseliv har tapt over 30 milliarder kroner første halvår av 2020

Det viser en analyse gjort av NHO på vegne av NHO Reiseliv.

Kristin Krohn Devold, reiselivsdirektør i NHO, mener reiselivsbedriftene må kompenseres.  Foto: Per Sollerman

Nyheter

– Tallene gir en pekepinn på det enorme tapet reiselivet har i vente dersom restriksjonene opprettholdes og grensene fortsetter å være stengt, uttaler Kristin Krohn Devil, direktør i NHO Reiseliv.

Ifølge analysen falt samlet turistkonsum med 40 prosent i første halvdel av 2020 sammenlignet med samme periode i fjor, fra 81 til 49 milliarder. Nedgangen skal være størst blant utenlandske turister. Der skal nedgangen være på 60 prosent, fra 24 milliarder til ni milliarder.

– Så lenge myndighetene holder fast på restriksjoner som hindrer bedriftene å drive normalt, må bedriftene kompenseres. Dette er ikke en krise skapt av reiselivet selv, men en pandemi, der regjeringens restriksjoner har ført til et enormt omsetningstap. Nå må regjeringen forstå alvoret og raskt iverksette en videre kompensasjonsordning for reiselivet. Så langt har 62 prosent av NHO Reiselivs medlemmer fått kompensasjon på cirka 1,2 milliarder. Satt opp mot et tap på 32 milliarder i turistkonsumet, sier det seg selv at videre kompensasjon er nødvendig. Det er helt urimelig om bransjen må ta høstens regning alene, uttaler Krohn Devold.