Luktproblemet:

Ingen bedring for pasientene på kreftavdelinga

Over lengre tid har kreftpasienter måttet sitte i vond lukt mens de får behandling. Selv om sjukehuset og kommunen er i kontakt har det ikke ført til bedring.

I perioder over mange år har allerede kvalme og dårlige kreftpasienter måttet sitte i vond lukt når de får behandling ved Ålesund sjukehus.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Kontakten mellom Ålesund kommune og Ålesund sjukehus kan spores helt tilbake til 2015. I perioder har det vært en voldsom stank som siver inn i ventilasjonsanlegget i kreftbygget. Lukten kommer fra Åse renseanlegg over veien.