Planlegg 23 leilegheiter i Geiranger

Hotel Union Geiranger og andre arbeidsgjevarar i turistbygda treng husvære til sine tilsette. Difor er det planlagd eit prosjekt med 23 leilegheiter.

Geiranger: Illustrasjonen syner kor langt ein har kome med planane om eit leilegheitsbygg i Geiranger. Det skal liggje bak Norsk Fjordsenter (grått,langt bygg til venstre på skissa).  Foto: Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS

Nyheter

Sandbakk & Pettersen Arkitekter AS har no sendt inn søknad til Stranda kommune om rammeløyve for eit slikt bygg.