Foreslår at Ålesund tar imot 25 Moria-flyktninger

Forslaget skal behandles i formannskapsmøte 22. september.

Kommunedirektør Astrid Eidsvik forteller at tallet 25 er satt basert på hvor mange flyktninger Ålesund skulle ta i mot og har tatt i mot i år.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

På bakgrunn av situasjonen i Moria-leiren i Hellas, anbefaler kommuneadministrasjonen, at Ålesund formannskap vedtar å ta imot 25 flyktninger fra flyktningleiren, dersom kommunen blir bedt om det fra sentrale myndigheter.