Har to år på seg til å sjekke støyen frå vindturbinane

NVE har godkjend detaljplanar for vindkraftverket på Haramsøya.

Omtrent slik vil dei åtte vindturbinane på Haramsøya sjå ut frå Ullasundet, ifølgje utbyggingsselskapet Zephyr AS. Det som blir planlagt er 82 meter tårnhøgde og 136 meter rotordiameter, totalt 150 meters høgde. Dei anslår ein kraftproduksjon på 112 GWh i året. Illustrasjon: Zephyr AS 

Nyheter

Olje- og energidepartementet flytta i vår plasseringa for seks av dei åtte turbinane på Haramsfjellet. Det medførte krav om ny miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan).