Tøff utfordring for fylkets nye økonomisjef

Geir Fjørtoft er fylket sin nye økonomisjef. Nå må han vise politikerne vegen ut av korona-krise, gallopperende gjeldsøkning, ferjepriser som går til himmels, en rekke tunneler som må gjennom kostbare reparasjoner og et vegvedlikehold med store mangler.

Sjef: Geir Fjørtoft er fylket sin nye økonomisjef. – Det er stor usikkerhet som preger fylkesøkonomien, fastslår Fjørtoft.  Foto: Geir Strand

Nyheter

– Det er stor usikkerhet som preger fylkesøkonomien, fastslår Fjørtoft.