– Beste salsmånader på mange år

Etter bråstansen i vår, tok den lokale bustadmarknaden i Ørsta og Volda laust i sommar.

Panorama: Salssjef Frode Tømmerbakk og dagleg leiar i Eiken Holding, Roar Eiken, med utsikt over Rystene Panorama, der det skal byggjast 64 bueiningar. BIletet er tatt i fjor. No er dei første husa snart klare for innflytting. 

Nyheter

(Møre-Nytt:) – Mai, juni og juli vart dei best salsmånadene på mange år. No har det normaliser seg, men det er framleis stor etterspurnad etter nye bustader, fortel Roar Eiken i Norgeshus Din Bolig.