Kjempar med nebb og klør for Giske-skulane:

– Det står fram som veldig uryddig og eit ekstremt dårleg handverk

Andreas Kiplesund, forkjempar og forelder, meiner at sjansen for at Giske kommune sit att med vesentleg større konstnadar er betydeleg større enn at kommunen sparar pengar etter skulekutta ved Alnes og Godøy skule.

LAGA EIGEN RAPPORT: Andreas Kiplesund har gjort ein gjennomgang av ein rapport om skulestrukturen i Giske. Konklusjonen er at kommunen ikkje tener noko på å legge ned Alnes skule og Godøy ungdomsskule.   Foto: Staale Wattø

Argumentasjonen frå dei som ynskjer å legge ned Alnes skule står fram som synsing

Andreas Kiplesund
Nyheter

– Kva er motivasjonen med skulekutt når grunnlaget for ei avgjersle er så grunt som det er? spør Kiplesund undrande.