– Åpenhet gir tillit. Helseforetaket forvalter store ressurser.

Hun er en av dem som skal bestemme ny fordelingsmodell for pengene i Helse Midt-Norge.

Tillitsvalgt: Styremedlem i Helse Midt, og konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Midt-Norge, Lindy Jarosch-von Schweder kommer fra Kristiansund, har jobba fem år ved Ålesund sjukehus, og er nå lege ved St. Olavs hospital. 

Nyheter

Arbeidet med ny inntektsfordeling i Helse Midt går snart inn i en ny fase. Etter det Sunnmørsposten erfarer planlegger arbeidsgruppa, som har jobba med dette i flere måneder, å levere sin innstilling tett opp til månedsskiftet september/oktober.