Godkjente SFO-vedtekter

  Foto: Gorm Kallestad

Nyheter

Etter flere runder er SFO-vedtekter for Ålesund kommune nå vedtatt.

Vedtektene åpner for at foreldre kan ha barna sine på SFO 3, 4 eller 5 dager i uka. Det blir søskenmoderasjon på 30 prosent for barn nummer to, og 50 prosent for barn nummer tre eller flere. Det åpnes også for lokale tilpasninger i tilbud og åpningstid.

Prisen blir bestemt av kommunestyret når budsjettet skal behandles.

I tidligere runder har forslag til både vedtekter og priser skapt reaksjoner - noe som førte til at de gamle kommunenes satser og ordninger ble videreført også i høst.


Frustrerte og forundra foreldre:

Her kan SFO-prisen auke med nesten 10.000 kroner per år

No skal politikarane i Ålesund behandle SFO-prisane på nytt. På Harøy reagerer foreldra på dei føreslåtte prisane.