Himmel og hav for ei utsikt

Frisk luft, fargerike solnedgangar, familien i nærleiken, kort veg til det meste - og lite trafikk. Familien Fylling Silden angrar ikkje på at dei braut opp frå Ålesund, og flytta heim att.

Solnedgang: Hausten byr på blodraude solnedganger, og familien i "Sildahuset" har orkesterplass.  Foto: Stine Fylling Silden

Nyheter

– Då vi såg at det var til sals ei tomt her i Storevika, slo vi til. Huset stod ferdig i fjor haust, så no har vi budd her i eitt år. Og det var ikkje ei kva som helst tomt vi fekk, fortel Stine Fylling Silden (32).