Giske kommunestyre sitt vedtak om endring i skulestrukturen:

Skulane får organisere leiarstrukturen innanfor eiga ramme, ferdigstilling av lokala før flytting og nytt namn

16 mot 7 stemte for Ap og halve KrF sitt forslag om endring i skulestrukturen under kommunestyremøtet i Giske torsdag kveld.
Nyheter

Før voteringa la ordførar Harry Valderhaug (KrF) fram dei tre forslaga som kommunestyret skulle stemme over.