Steinsprang på Valdervoll:

Ber Fylkesmannen vurdere om Giske må ha settekommune

Kommunestyret i Giske vedtok torsdag kveld samrøystes innstillinga frå formannskapet.

Vil ha svar: Roar Jønsson meiner det viktigaste for IL Valder sin del er å få klarleik, svar og noko å henge på knaggen i fjellsikring-diskusjonen. Inntil vidare har klubben eit svært avgrensa område å trene på, og må låne stadion med naboane.  Foto: Nils Harald Ånstad.

Nyheter

Grunna ei mogleg dobbeltrolle i saksbehandlinga om steinsprang på Valdervoll, kom formannskapet i Giske kommune med ei innstilling om at Giske kommune skulle be Fylkesmannen i Møre og Romsdal om å finne ei settekommune for vidare saksbehandling.