Krav til Ålesund vannverk

Må bedre kontrollen på vannrensinga

Ålesund kommune får pålegg om å bedre internkontrollrutinene til vannverket, og får frist til 1. desember med å få dette på plass.

Vannbehandling: Bjørn Skulstad, fagleder for vann ytre i Ålesund kommune, her inne i vannbehandlingsanlegget på Vasstranda/Ålesund vannverk. Anlegget kom i full drift i 2011. Nå skal det bygges et renseanlegg til, i Brusdalsvegen 208.   Foto: Nils-Ove Støbakk

Nyheter

Mattilsynet har hatt inspeksjon av internkontrollen til Ålesund vannverk 9. september og funnet avvik. Ergo har kommunen fått varsel om at vannverket må sikre at internkontrollen blir revidert årlig i henhold til egen rutine.